Kangoeroe- of mantelzorgwoning

Bij zowel mantelzorgwonen als kangoeroewonen zijn de aspecten zorgen voor mekaar en goed nabuurschap belangrijk. Deze manier van samen op één adres wonen brengt praktische voordelen met zich mee voor beide generaties. De ouderen passen wel eens op de kinderen en houden een oogje in het zeil. Het jonge gezin kan boodschappen doen en is bereikbaar in noodsituaties.

Een mantelzorgwoning is een volwaardige woning met eigen sanitaire voorzieningen. De woning leunt aan tegen een hoofdwoning, waarin de mantelzorgverlener woont. Er zijn ook mobiele woningen die eenvoudig en snel “tijdelijk” in de tuin geplaatst kunnen worden. In grotere huizen of boerderijen kan de mantelzorgwoning inpandig gerealiseerd zijn, dan is er sprake van een kangoeroewoning.

Kangoeroewonen is een woonformule waarbij een oudere of een ouder koppel de gelijkvloerse verdieping van een woning betrekt. Een jong gezin of een jongere alleenstaande bewoont de andere verdieping(en). Ze delen dus hetzelfde huis, maar wonen apart.

In het kader van de snelle vergrijzing worden er in Nederland concepten ontwikkeld waarin een aantal “dubbele woningen” geclusterd zijn. Zo ontstaat er een soort “mantelzorg gemeenschap”. Een mantelzorg gemeenschap is een buurgemeenschap met bijzondere aandacht voor vrijwillige burenhulp en vrijwillige mantelzorg.

 

De overheid wil dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Daarom is het vanaf oktober 2014 voor mantelzorgers stukken eenvoudiger om een woning voor een familielid aan te bouwen of de bestaande woning te renoveren. Een vergunning van de gemeente is namelijk niet langer noodzakelijk.

Maar wat is mantelzorg eigenlijk?

In eerste instantie is er “gebruikelijke zorg”. Gebruikelijke zorg bestaat uit activiteiten die partners, kinderen of huisgenoten normaal gesproken geacht worden voor elkaar te doen. Welke zorg mensen elkaar moeten bieden, hangt af van hun sociale relatie. Bezoek Zorginstituut Nederland voor meer informatie over gebruikelijke zorg.

Pas wanneer de gebruikelijke zorg meer dan acht uur per week in beslag neemt of de periode langer dan 3 maanden is, is er sprake van mantelzorg. Het gaat dus om onbetaalde intensieve zorg voor langere tijd, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie. Sinds 1 januari 2015 bestaat er geen algemene vergoeding meer voor mantelzorg. Er zijn echter wel enkele mogelijkheden. Bezoek Zorginstituut Nederland voor meer informatie over mantelzorg.

 

Bekende initiatieven in Nederland omtrent mantelzorg zijn:

Mezzo > Mezzo is de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. De vereniging komt op voor iedereen die onbetaald zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit. Als mantelzorger of zorgvrijwilliger. Iedereen die voor een ander zorgt, kan bij Mezzo terecht voor informatie, advies en een luisterend oor. Daarnaast ondersteunt Mezzo professionals en gemeenten in hun samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers.

Expertisecentrum Mantelzorg > Het expertisecentrum Mantelzorg is het landelijk kenniscentrum op het gebied van mantelzorg en mantelzorgondersteuning. Het draagt bij aan de bekendheid van mantelzorg, de verbetering van mantelzorgondersteuning en aan de implementatie van toepasbare kennis in beleids- en werkvelden. Dit doen ze door het aanbieden van een breed scala aan diensten en producten. Van visie tot praktische oplossingen, van inspiratie tot kennis en advies.

Kenniscentrum AAD > Kenniscentrum Anders, Actief en Duurzaam wonen geeft informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel van die varianten zijn interessant voor zowel jong als oud. Kenniscentrum AAD doet momenteel onderzoek naar de haalbaarheid van mantelzorgwoningen in o.a. Eibergen, Zevenaar, Doetinchem, Nijmegen, Amersfoort en Utrecht-stad.