Woonsaem

groepswonen of co housingIn een groepswoning heeft elke bewoner zijn eigen woning en daarnaast zijn er ook een aantal gemeenschappelijke ruimtes. Bij co-housing moet je rekening houden met elkaar, maar de onderlinge solidariteit is er groot.

Dankzij deze manier van samenwonen in een hechte woongroep wordt wederzijdse hulp en ondersteuning mogelijk gemaakt. Het bezorgt je een grote mate van onafhankelijkheid binnen een vertrouwde omgeving.

Sommige groepswoningen krijgen bovendien begeleiding van professionele hulpverleners.

Bekende initiatieven in Nederland omtrent groepswonen en co-housing zijn:

Woonsaem > Woonsaem is het Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen voor Oudere Migranten. De vereniging ondersteunt en stimuleert oudere migranten om eigen gemeenschappelijke woonvormen op te zetten. Het geeft projecten gericht op groepswonen van oudere migranten een stevige basis en helpt deze projecten sneller te realiseren.
Gemeenschappelijk wonen is een overkoepelende term om allerlei woonvormen te omschrijven waar meerdere mensen vrijwillig bij betrokken zijn en de groep zelf beslist over de toelating van nieuwe leden. Een brede waaier aan types waar in mindere of meerdere mate van betrokkenheid samengeleefd wordt, met minstens een sociale meerwaarde als doel. Enkele voorbeelden hiervan zijn kangoeroewonen, cohousing, ecovillages, etc.