Thuishuis

groepswonen of co housing

Het huidige beleid is om ouderen steeds langer zelfstandig te laten wonen en professionele zorg pas in te zetten wanneer zelfzorg, gebruikelijke zorg en vrijwillige- of mantelzorg niet kunnen voldoen aan de zorgbehoefte. Hierdoor neemt het risico op ouderen die vereenzamen of zichzelf verwaarlozen toe. Het belang van de inzet en ondersteuning van vrijwilligers wordt steeds groter.

Een Thuishuis is een gewoon huis waar vijf tot zeven 60-plussers met elkaar onder één dak wonen. Het staat op een centrale plek – in de wijk waaruit de bewoners afkomstig zijn – en in de nabijheid van belangrijke voorzieningen als winkels, openbaar vervoer, een gezondheidscentrum, een kerk of moskee, … Het concept wordt gerund door opgeleide vrijwilligers die, slechts als dat nodig is, worden ondersteund door professionele zorg.

De bewoners hebben elk hun eigen woonruimte die bestaat uit een woonkamer, slaapkamer en badkamer met toilet. Met elkaar delen ze een keuken, woonkamer, hobbyruimte en een logeerkamer. De senioren hebben de mogelijkheid om gezamenlijk te eten of samen tijd door te brengen, maar er is ook voldoende privé om je terug te trekken. Er ontstaat een ‘living-apart-together’-cultuur waarin de behoefte aan privacy van iedere oudere wordt gerespecteerd.

Deze woonvorm is geschikt voor alleenstaande senioren die niet alleen willen wonen of dreigen te vereenzamen. Het is een woon- en leefklimaat gericht op het aansluiten bij de behoefte van de bewoner en gericht op het uitgangspunt van zelfredzaamheid. De eigen huiselijke leefsituatie wordt zo goed mogelijk nagestreefd, zodat de oudere zelfstandig kan blijven en van zijn laatste levensfase kan genieten.

In een Thuishuis kan er een allesomvattend hulp- en zorgaanbod op maat worden aangeboden. Indien nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week. De senioren bepalen zelf of, en in welke mate, ze behoefte hebben aan ondersteuning en begeleiding. De door vrijwilligers aangeboden ondersteuning en begeleiding richt zich voornamelijk op het zoveel mogelijk behouden of bevorderen van de zelfredzaamheid van de ouderen. Verder worden er ook sociale activiteiten en vrijetijdsmogelijkheden aangeboden.

Op 23 november 2012 ging de documentaire “Oud worden doe je liever niet alleen”, waarin de bewoners van een Thuishuis hun verhaal doen, in première. Klik hier voor meer informatie over deze woonvorm.

Enkele Thuishuisprojecten in Nederland zijn:

Thuishuis Deurne >

Thuishuis Harderwijk >

Het Thuishuis in Veenendaal >