Centraal wonen van ouderen

Een project in het kader van centraal wonen van ouderen is hetzelfde als een co-housing project, maar dan met een bewonersgroep die uitsluitend bestaat uit 50-plussers.

Iedere groep bepaalt zelf welke accenten zij in het functioneren van de groep belangrijk vindt en/of welke woonwensen zij wil realiseren. Dat maakt dat elke woongroep een eigen karakter heeft. En ook een eigen bestuur. Het gemeenschappelijke van alle woongroepen is dat de begrippen zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid aan saamhorigheid zijn gekoppeld.

Maatschappelijk heeft het centraal wonen van ouderen grote voordelen. Je blijft scherp en actief, je hoort erbij en behoudt toch je zelfstandigheid. Je kunt langer én prettiger zelfstandig blijven wonen zonder te vereenzamen. Onderlinge verbondenheid in een vertrouwde omgeving is belangrijk.

Een veel gehoord misverstand is dat iemand die in een woongroep van ouderen woont voor mantelzorg automatisch kan ‘leunen’ op de anderen in de woongroep. Dit is niet waar; een bewoner van een woongroep is niet automatisch mantelzorger voor zijn of haar medebewoners.

Dat wil niet zeggen dat ze zich niets van elkaar aantrekken. De bewoners van dergelijke projecten hebben de bereidheid tot gezamenlijke activiteiten en wederzijdse hulp. Ze houden elkaar een beetje in de gaten en staan elkaar waar nodig – en mogelijk – bij met de gewone dagelijkse dingen.

Verder is een woongroep van ouderen ook geen zorginstelling. Er wordt echter wel door de bewoners nagedacht over hoe zorg geregeld kan worden, op een manier die past bij de eigen woongroep. Sommige groepswoningen krijgen dan ook begeleiding van professionele hulpverleners.

Bekende initiatieven in Nederland omtrent centraal wonen van ouderen zijn:

Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen > De LVGO is een zelfstandige vereniging met als doelstelling het, in de meest ruimte zin, bevorderen en ondersteunen van het gemeenschappelijk wonen van ouderen als een duidelijk te onderscheiden woonvorm. Ondertussen zijn meer dan 150 woongroepen voor ouderen bij deze vereniging aangesloten.

Stichting Abbeyfield Nederland > Stichting Abbeyfield Nederland stelt een woon- en welzijnsconcept voor en ondersteunt groepen waarbij mensen van 55 jaar en ouder, op het moment dat ze zelf nog niet zorgbehoevend zijn, het initiatief nemen om zelfstandig samen te wonen.

Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen > Het initiatief voor een landelijke Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen (WSB) komt voort uit veranderingen op het platteland die momenteel gaande zijn. Deze veranderingen leveren kansen op, maar ook bedreigingen. Kansen liggen er onder meer voor ouderenhuisvesting en dan met name voor senioren die een sterke band hebben met het platteland. De stichting WSB ondersteunt dat.