Centraal wonen of co-housing

Centraal wonen is een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij ieder huishouden over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikt en daarnaast gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten – zoals een keuken, woonkamer of tuin – met elkaar deelt.

De bewoners kiezen bewust om met elkaar te wonen. Deze woonvorm is niet aan leeftijd gebonden tenzij groepen zelf beperkingen afspreken. In bijna alle projecten wonen zowel kinderen als senioren. Ze vormen samen een vereniging waarvan de leden in gezamenlijke verantwoordelijkheid het project bewonen en zelf (mee) bepalen wie als nieuwe bewoner wordt toegelaten.

Enkele Nederlandse initiatieven promoten en ondersteunen bewonersgroepen die uitsluitend bestaan uit 50-plussers. Dergelijke projecten worden centraal wonen van ouderen genoemd.

Ook het Thuishuis wordt steeds bekender in Nederland. In deze woonvorm wonen vijf tot zeven alleenstaande 60-plussers met elkaar onder één dak op een centrale plek in de wijk waaruit de bewoners afkomstig zijn.

Dankzij deze manier van samenwonen in een hechte woongroep wordt wederzijdse hulp en ondersteuning mogelijk gemaakt. Je moet rekening houden met elkaar, maar de onderlinge solidariteit is er ook groot.

Deze woonvormen combineren de voordelen van gemeenschapsleven met de autonomie van een privé-woning en het behoud van je onafhankelijkheid.

Bekende initiatieven in Nederland omtrent centraal wonen of co-housing zijn:

Federatie Gemeenschappelijk Wonen > De FGW wil zowel bestaande woongemeenschappen adviseren en ondersteunen, als de realisering van nieuwe woongemeenschappen en de ontwikkeling van nieuwe varianten van gemeenschappelijk wonen stimuleren. Naast het verlenen van expertise aan groepen, overheden en grondeigenaars, investeren ze in voorlichtingsbrochures en -bijeenkomsten en het Netwerk Ondersteuning Gemeenschappelijk Wonen.

Landelijke Vereniging Centraal Wonen > Het doel van de Landelijke Vereniging Centraal Wonen (LVCW) is het bevorderen van de totstandkoming van projecten voor gemeenschappelijk wonen door informatie ter beschikking te stellen aan initiatiefgroepen en belangstellenden; het leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling door de rijks- en plaatselijke overheden op het gebied van volkshuisvesting en het mogelijk maken en bevorderen van informatie en ervaringsuitwisseling. Hiervoor werkt de vereniging nauw samen met de Federatie Gemeenschappelijk Wonen.