Assistentie- of aanleunwoningen

Als je graag zelfstandig woont en ook zeker wil zijn van een goede verzorging, kies je voor een aanleunwoning. Je leeft er in alle privacy zoals in een gewoon huis, met je eigen meubels en spullen. De woning is comfortabel en toegankelijk, en de inrichting is volledig aangepast aan ouderen.

Bij het bijhorende verzorgingshuis kan je terecht voor zorg op maat, specifieke diensten of activiteiten. Voor de dagelijkse verzorging kan je een beroep doen op mantel- of thuiszorg.

Met het sluiten van verzorgingshuizen de komende jaren, als gevolg van de extramuralisatie, vallen belangrijke voorzieningen – zoals maaltijdvoorzieningen, dagactiviteiten en 24-uurs zorg – weg. Steeds meer bewoners van aanleunwoningen zullen niet langer tegen het verzorgingshuis aan kunnen ‘leunen’.

Daarmee ligt een prangend vraagstuk op tafel: wie gaan de weggevallen functies opvangen en hoe gaan ze dit doen?