Aangepaste woning

aangepaste woning

Om zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woning te kunnen blijven wonen, moet de woning ook bij verminderde mobiliteit of bij specifieke noden en behoeften de nodige ondersteuning en comfort kunnen bieden.

Idealiter wordt een woning ontworpen vanuit het perspectief van ‘levenslang wonen’. Door de basisprincipes voor toegankelijkheid te respecteren, krijg je een woning die als het ware meegroeit en aangepast kan worden aan de veranderende omstandigheden en behoeften van haar bewoners.

Maar een bestaande woning kan ook aangepast worden waardoor je thuis langer kan genieten van je oude dag en langer zelfstandig kan blijven wonen in je vertrouwde omgeving. Op een eenvoudige manier kunnen er bijvoorbeeld hulpmiddelen geïnstalleerd worden zoals leuningen aan de trap, handgrepen aan bad, douche, toilet, etc. Ook grotere bouwkundige veranderingen kunnen nodig zijn, zoals deuren verbreden, toilet en badkamer op het gelijkvloers inrichten, etc.

Weet dat er verschillende subsidiemogelijkheden bestaan om aanpassingen door te voeren.