Uitdagingen voor Wonen Na 60

Een huis? Een thuis!

Wonen en zich thuis voelen is een basisrecht.

Voor iedereen en op alle leeftijden, ook als je veel zorg nodig hebt.

Uitdagingen WN60

Iedereen heeft eigen behoeften, verlangens en wensen op vlak van wonen, en de huidige woonmodellen bieden niet altijd het juiste antwoord. We moeten verder durven denken dan het huidige aanbod en op zoek gaan naar een nieuwe diversiteit aan woonvormen: van individueel tot collectief wonen, van autonoom en zelfstandig wonen tot wonen in een verpleeghuis en van kangoeroewonen tot wonen in een leefgemeenschap. Binnen deze diversiteit aan woonvormen moeten we de nodige aandacht schenken aan aspecten zoals comfort, kwaliteit, veiligheid, privacy, sociale relaties en de mogelijkheid tot zorgverstrekking. De balans moet juist zitten om van een woning een thuis te maken.

Anders dan te vertrekken vanuit het klassieke zorgmodel met zorgvoorzieningen, kiezen we hier resoluut voor een woonmodel waarin onafhankelijkheid, autonomie, comfort en zorgzaamheid centraal staan. Iedere 60-plusser kiest voor de vorm van wonen die bij hem of haar past en zorg kan daar een onderdeel van zijn.

Een hedendaagse visie op wonen en zorg vraagt om heel wat creativiteit vanwege architecten, ontwerpers en prominente spelers in de bouwsector. Zij moeten mee gestalte geven aan deze woonmodellen en daarmee de lokale overheid, stedenbouwkundigen, bouwpromotoren, aannemers én opdrachtgevers inspireren.


Als gevolg van trends als het scheiden van wonen en zorg en extramuralisering, zullen relatief veel meer ouderen thuis blijven wonen.

Het groeiende aantal ouderen, en vooral oudere ouderen, legt hoge druk op de maatschappij. Er is een toenemende en veranderende vraag naar voor ouderen geschikte woningen. Hoe kunnen we hier best mee omgaan?

Lees hier meer