Top 10 all-inclusive verzorgingshuizen

Het scheiden van wonen en zorg en het langer zelfstandig wonen vraagt om nieuwe producten, aanpakken en instrumenten. Een daarvan is het herbestemmen van het verzorgingshuis tot een betaalbare All-inclusive pensionvoorziening voor de lagere inkomens.

All-inclusive voorzieningen voor de lagere inkomens bieden woonruimte, veiligheid, ontmoeting en diensten. Platform31 en twaalf koplopers, in samenwerking met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Actiz, onderzochten de mogelijkheid van zo’n herbestemming.

Lees verder op AcquirePublishing.nl>