Nieuwe formule voor toekomstbestendig zorgvastgoed

In september 2015 is Dura Vermeer gestart met een bijzonder project: renovatie, transformatie en nieuwbouw in één. De Elisabeth Otter-Knoll Stichting (EOKS) te Amsterdam wil hiermee in één keer haar vastgoed een uniforme uitstraling en een hoogwaardig woonmilieu geven.

Markttrend
De markt van de zorg verandert: mensen willen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit leidt ertoe dat de klassieke vaak oude verpleeg- en verzorgingshuizen steeds meer verdwijnen. Er zullen andere woonvormen ontstaan waarin zorg als extra functie kan worden toegevoegd. De wens van EOKS is een residentie voor huidige en toekomstige senioren te realiseren waar de bewoners in levensloopbestendige woningen met plezier kunnen wonen.

Lees verder op Dura Vermeer