Invulling diensten in een ‘all inclusive’ woonconcept

Door de invoering van het scheiden van wonen en zorg komen steeds minder ouderen in aanmerking voor een plaats in een verzorgingshuis. Daarom worden er momenteel nieuwe woonconcepten ontwikkeld. USP Marketing Consultancy deed onderzoek naar de behoeften en diensten voor deze concepten.

Welke diensten moeten er in nieuwe woonconcepten aangeboden worden? Waar heeft de toekomstige bewoner behoefte aan? Waar wil men geld aan uitgeven en waar bezuinigt men op? Een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van Woonzorg Nederland, leest u hieronder.

Lees verder op AcquirePublishing.nl>