‘Grote kansen voor bouw in zorggebouwen’

In de bouw van zorgvastgoed liggen grote kansen. Dat schrijft ING in de nieuwste editie van haar ‘Bouwkostennota zorgvastgoed’. De markt is nu nog onderontwikkeld, maar er liggen miljarden voor het oprapen.

Het Adviescentrum voor Zorghuisvesting (AcvZ), ING en partijen uit de zorgbouw hebben de nieuwe editie van de bouwkostennota zorgvastgoed gelanceerd. De ‘Handreiking Kengetallen Bouwkostennota 2017’ bevat actualisaties van bouwindexen, vloeroppervlak en investeringskosten voor de zorgbouw.

“Tien jaar na de start van de liberalisering in de zorg, is het de hoogste tijd dat zorgvastgoed toekomstgerichter ontwikkeld gaat worden”, aldus ING. “Naast de veranderingen in de sector zelf, eisen ook ontwikkelingen in duurzaamheid, technologie en financierbaarheid dat betrokkenen, met de zorginstellingen voorop, meer rekening houden met flexibiliteit en toekomstbestendigheid bij verbouw en nieuwbouw.”

ING constateert dat de omvang van de dienstverlening aan senioren een enorme groeimarkt is: “De potentiële markt voor seniorendiensten zal van ruim 10 miljard euro nu, groeien tot zo’n 14 miljard euro in 2025. Huishoudens met benedenmodale inkomens zijn goed voor zo’n 6 miljard euro.”

“Zijn er dan alleen maar winnaars?”, vraagt de bank zich af. “Nee, we constateren leegloop van verzorgingshuizen, neerwaartse druk op nieuwbouw van ziekenhuizen en GGZ.” Er vindt een forse verschuiving plaats naar de markt voor dienstverlening aan senioren. Die markt is nog onderontwikkeld, staat in de bouwkostennota. “Nieuwe seniorendiensten, zoals particuliere woonzorgconcepten, richten zich veelal op ouderen met hoge inkomens. Een deel van de ouderen met lagere inkomens wordt bediend door vernieuwende beschermende woonvormen die de switch van aanbodgericht naar klantgericht werken hebben gemaakt.”

Grote marktkansen
ING ziet grote kansen in het segment voor lage- en middeninkomens. “Een groot deel van de ouderen wordt nog niet bereikt. Zij blijven langer zelfstandig wonen, terwijl het aanbod van diensten aan huis nog niet goed georganiseerd is en aantrekkelijke alternatieve woonzorgoplossingen vaak nog onvoldoende voorhanden zijn. Met name in die segmenten liggen grote marktkansen.”

De de nieuwe editie is een vervolg op de Bouwkostennota, die in november 2013 is gepubliceerd.

Download de Bouwkostennota 2017

Bron: Cobouw