En het land met de beste zorg is…

Gezondheidszorg Nationale zorgstelsels, ook het Nederlandse, komen er in internationale vergelijkingen opvallend wisselend uit.

De verschillende uitkomsten van de twee vergelijkende internationale studies tonen hoe moeilijk het is om zorgstelsels te vergelijken. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO wees er vorig jaar op dat het zeer de vraag is in hoeverre alle indicatoren uit de Euro Health Consumer Index internationaal te vergelijken zijn.

Lees verder op NRC.nl