Eenvijfde grote zorginstellingen heeft renovatieplannen voor 2015

De vraag naar zorg zal de komende jaren sterk toenemen maar ook veranderen. Dit heeft uiteraard invloed op de keuzes die worden gemaakt met betrekking tot zorgvastgoed. ‘Zorgmarkt in Beeld’ van BouwKennis brengt de bouwplannen van ziekenhuizen en zorginstellingen in kaart. Hieruit blijkt onder andere dat 19% van de grote zorginstellingen renovatieplannen heeft voor 2015. Onder andere schilderwerk en het plaatsen of vervangen van armaturen en sanitair worden het meest genoemd als klussen voor de komende twee jaar. ‘

Zorgmarkt in Beeld’ van BouwKennis richt zich onder andere op de keuzes die momenteel in de zorg worden gemaakt op het gebied van nieuwbouw en uitbreiding, renovatie en onderhoud. De verwachtingen van zorginstellingen rondom het budget voor nieuwbouw, renovatie en worden hierbij volledig in kaart gebracht. Tevens is er aandacht voor de specifieke klusplannen bij planmatig onderhoud, renovatie en aanpassingen op het gebied van duurzaamheid. Het onderzoek is uitgevoerd onder hoofden van de technische of facilitaire dienst van ziekenhuizen en zorginstellingen. Zorginstellingen zijn onderverdeeld in middelgrote en grote zorginstellingen.

Lees verder op IVVD.nl>