Een gebouw met een ziel

Geen gebouw waaraan je hogere eisen mag stellen dan aan dat van een zorgfaciliteit. Triodos Bank stimuleert zorgondernemers om te investeren in energiezuinige panden. “Want duurzame gebouwen dragen bij aan de levenskwaliteit van bewoners,” zegt Nelleke van Olst van de bank. “Zorg en gebouw staan niet los van elkaar. Je moet ze in onderlinge samenhang bekijken.”

Een gebouw met een ziel: daar hebben bewoners van een zorgfaciliteit behoefte aan. Dat is de ervaring van Hans Bos, directeur van DS Verzorgd Wonen. Bos beheert drie duurzaam gerenoveerde, monumentale panden bij Hilversum en Bussum. In de gebouwen zijn ouderen- zorgfaciliteiten gevestigd voor 15 tot 25 bewoners. Bos: “Cliënten in de zorg voelen zich prettiger in een omgeving die huiselijk is en geborgenheid biedt. Dat levert een positieve bijdrage aan hun welbevinden: bewoners voelen zich meer op hun gemak en functioneren beter. Hun beroep op de zorg kan zelfs afnemen als ze in een prettig huis wonen. De essentie van duurzame gebouwen is dat ze meer welzijn genereren.”

Lees hier meer >