Amsterdam geeft de aftrap voor een Age-friendly City

Het college van B en W heeft in haar laatste vergadering van 2015 ingestemd met de startnotitie Age-friendly City. Amsterdam is vanaf 6 juli 2015 officieel lid geworden van het wereldwijde netwerk van Age-friendly Cities en gemeenschappen, een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie. In de startnotitie wordt beschreven wat Amsterdam al doet voor ouderen en wat de komende twee jaar verder ontwikkeld wordt zodat ouderen een leven lang prettig in Amsterdam kunnen wonen.

Lees verder op Amsterdam.nl