32% senioren wil naar omgebouwd verzorgingshuis

Ongeveer een derde van de 60-plussers wil graag verhuizen naar een zelfstandig appartement in een voormalig verzorgingshuis. Als de senioren zorg nodig hebben, stijgt dit percentage naar 52%.

Woningcorporatie Woonzorg Nederland heeft hiervoor onderzoek uit laten voeren onder 800 60-plussers. Minder vitale senioren hebben volgens de organisatie behoefte aan een beschutte woonvorm waar ze zelfstandig wonen. De corporatie wil voormalige verzorgings- en verpleegtehuizen ombouwen naar zelfstandige seniorenwoningen met zo weinig mogelijk aanpassingen om het betaalbaar te houden. Het nieuwe woonconcept is dan ook vooral bedoeld voor minder vitale senioren met een kleine beurs.

Twee derde van de senioren heeft in het onderzoek aangegeven dat zij aanvullende diensten, zoals zorg, maaltijden en schoonmaak belangrijk vinden. Nu kunnen zelfstandige bewoners van verzorgingshuizen vaak nog tegen een kleine bijdrage gebruik maken van deze diensten. Dat verandert volgens Woonzorg Nederland als het verzorgingshuis de voorzieningen niet meer aanbiedt. Woonzorg Nederland is op zoek naar partijen die dit willen oppakken.

Lees verder op Renda.nl>