Welkom bij Wonen Na 60, een initiatief van het Kenniscentrum 60plus

In 2050 zal Nederland ruim 5.650.000 60-plussers tellen. Dit houdt in dat er elke dag ongeveer 128 60-plussers bijkomen. Het invloedrijke nieuwsmagazine The Economist spreekt van een wereldwijde ‘Silver Tsunami’.

Het is van groot belang om deze sterk toenemende populatie senioren goed te ondersteunen, vooral op het vlak van wonen. Op deze website vindt u antwoorden op uw vragen over wonen na 60. Neem vrijblijvend contact met ons op indien u nog vragen heeft. Wij helpen u graag.

Lees meer >

Het Kenniscentrum 60plus is een not-for-profit initiatief dat kennis over de seniorenmarkt verzamelt, analyseert en presenteert. Het Kenniscentrum 60plus wil expertise uit de private en publieke sector samenbrengen zodat overheidsinitiatieven en bedrijfsproducten en -diensten voor deze sterk groeiende bevolkingsgroep beter gealigneerd worden op elkaar en op de noden en behoeften van onze 60-plussers.

Het Kenniscentrum 60plus lanceert Wonen Na 60 om de mogelijkheden van kwaliteitsvol en comfortabel wonen voor ouderen in kaart te brengen en op dat vlak een inspirator te zijn. In aanloop werd uitgebreid onderzoek uitgevoerd bij diverse stakeholders die bezig zijn met senioren, zorg en wonen maar ook bij senioren zelf om te polsen naar hun behoeften op vlak van wonen.

Verschillende woonvormen >

Wonen Na 60 inspireert: 6 woonvormen voor zorgeloos wonen

Lees meer

Inspiratiesessies

Persoonsgerichte dementiezorg met een warm thuisgevoel

19 september 2019
Martha Flora, Bosch en Duin

Programma Terugblik

Feiten & cijfers over vergrijzing

Wist u dat… er in 2050
ruim 5,5 miljoen 60-plussers
zullen zijn, waarvan bijna
2 miljoen 80-plussers?

Meer feiten >